نگاهی به رهیافت‌های همکاری‌جویانه در زمینه انرژی در منطقه سازمان همکاری شانگهای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ استاد روابط بین‌الملل، مرکز مطالعات عالی بین‌المللی، دانشگاه تهران، تهران

2 ـ استادیار روابط بین‌الملل، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

در سده بیستم، بویژه در دوران جنگ سرد، دو ایده ملی‌گرایی و بین‌الملل‌گرایی رقیبان اصلی در میان مکاتب فکری گوناگون در حوزه مطالعات بین‌الملل بودند. اما امروزه همگرایی جهانی میان دولت‌ها و ملت‌ها از دیدگاه‌های اقتصادی، فرهنگی و ارتباطی، جهانی شگفت را آفریده که در آن همگرایی‌ها بیش از گذشته شده‌اند و منافع واحدهای سیاسی بیش از پیش در همکاری با یکدیگر تعریف شده است. برپایه این نظم نوین جهانی، مهمترین روندهای بین‌المللی، دو رویکرد منطقه‌گرایی و جهان‌گرایی به‌شمار می‌روند. پدیدار شدن رژیم‌های منطقه‌گرایی کارآمد در اروپا و نیز در جنوب شرق آسیا، در حالی که آنان همچنان همبستگی خود را با روندهای جهانی حفظ کرده‌اند، الگوی مناسبی را برای دیگر مناطق جهان فراهم آورده‌اند تا اتحادهای منطقه‌ای را در چارچوبی جهانی، برسازند.
در این نوشتار تلاش شده است تا یکی از موضوعات مهم در منطقه سازمان همکاری شانگهای – که کاوش و ترابری و فروش انرژی در این منطقه است – در چارچوب رهیافت‌های منطقه‌گرایانه و جهان‌گرایانه بررسی شود. بر این پایه، چشم‌انداز همکاری در زمینه انرژی میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و دیدگاه بازیگران توانمند در این منطقه درباره این همکاری ها، واکاوی خواهند شد. همچنین چالش ها و فرصت‌های پیش‌روی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این کالای استراتژیک برای رسیدن به امنیت دسترسی به انرژی در این منطقه، بررسی خواهند شد.    
    
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Outlook on Energy Cooperation Approaches in the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Region

نویسندگان [English]

  • Elaheh Koolaee 1
  • Mandana Tishehyar 2
1 - Full Professor of International Relations, Tehran University, Tehran, Iran
2 – Assistant Professor of International Relations, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]


In twentieth century, especially during the Cold War era, the two ideas of Nationalism and Internationalism were the main competitor approaches in different schools of thought in the field of international studies. However, global integration between states and nations from economic, cultural, and communicational aspects has created a new magnificent world which is more integrated and the interests of political units are more incorporated. Based on this new world order, the major rival trends in the world arena are two recent dominant approaches of globalism and regionalism. The appearance of the successful regionalism regimes in Europe and also in the South East Asian region while they have tried to keep their correlations with the global trends, have prepared a suitable model for other regions to construct regional unities in a globalized framework. 
This paper aims to examine one of the most important issues in the SCO region - the exploration and transportation of energy - in the framework of regionalism and globalism approaches. Regarding to this matter, the outlook of the energy cooperation between the SCO countries and the position of the other powerful players in the region will be analyzed. The opportunities and challenges confronted with the producers and consumers of this strategic commodity to achieve energy security in this region also will be discussed. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • regionalism
  • Shanghai Cooperation Organization (SCO)
  • Eurasia
  • China
  • Russia
  • Central Asia
  • Energy