تبیین ادعاهای امارات متحده عربی نسبت به جزایر سه‌گانه ایرانی از سال 1992 میلادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 ـ کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امارات متحده عربی در دوم دسامبر 1971میلادی، پس از خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس با ابتکار بریتانیا و موافقت کشورهای منطقه استقلال یافت. این کشور 21 سال پس از شکل‌گیری‌اش (1971- 1992م)، یعنی از سال 1992 میلادی، ادعای مالکیت بر سه جزیره ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را محور تقابل در سیاست خارجی خود در مقابل جمهوری اسلامی ایران قرار داد. علی‌رغم حاکمیت و مالکیت ایران بر این جزایر و اثبات آن با توجه به اسناد و مدارک معتبر در مجامع مختلف داخلی و بین‌المللی، باز شاهد اهداف پنهان امارات متحده عربی در این خصوص می‌باشیم. اهداف پنهان امارات عربی در قالب این پرسش که علل ادعاهای امارات متحده عربی نسبت به جزایر تنب و ابوموسی از سال 1992م، چیست؟ در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و اسنادی از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و مصاحبه و منابع کتابخانه‌ای معتبر است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها به‌وسیله نرم افزار SPSS  نشان داد که فرایند کشورسازی و ملت‌سازی در هر کشور تازه تأسیس نیاز مبرمی به احساس ملیت یکپارچه و هویت ملی مستحکم دارد، به‌نظر می‌رسد این امر مهم برای کشور امارات متحده عربی از اساسی‌ترین دغدغه‌ها بوده است و ادعا نسبت به جزایر ایرانی، این تنها کشور غیرعربی خلیج فارس؛ می‌توانست این خواسته آنان را بر آورده سازد. بنابراین، فدراسیون امارات متحده عربی با این ادعاها به‌دنبال کشورسازی- ملت‌سازی است و همچنین می‌خواهد در برابر ایران یک پیروزی سیاسی بزرگ حاصل کند و اعتبار و نفوذ سیاسی خود را در منطقه و جهان بالا ببرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of UAE Claims Against three Iranian Islands

نویسندگان [English]

  • Pirouz Mojtahed-Zadeh 1
  • Zahra Ahmadypour 1
  • Tahmores Heidari Mosello 2
1 - Associate Professor of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 - M.A of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The United Arab Emirates began a series of activities as from April 1992 to expand its territorial differences with Iran (the only non-Arab State of the Persian Gulf), originally arguing about ownership of Abu Musa Island, expanding the disputes to include islands of Great Tunb and small Tunb and which were returned to Iran, according to an Anglo-Iranian-Sharjah agreement which was signed as a Understanding Memorandum in November 1971. Since then, Abu Dhabi has begun extensive propaganda against Iran and has asked the dignitaries to visit the UAE to support its territorial claims. From the Iranian points of view the operational difficulties arising from the terms of the 1971 Memorandum can be settled peacefully through mutual negotiations, with regard to Iran’s established rights of sovereignty over these islands are not negotiable. Moreover with regard to Iran’s historical and legal rights of sovereignty on the mentioned islands, we will attempt in this study to show the nature and aims of the United Arab Emirates continuous propaganda to build territorial disputes with Iran, in order to attribute Arabic identity to the three islands and by aggravating these disputes with Iran to access these islands to Emirates territory.
 
Methodology
The method of research is descriptive - analytical by using documentation and data collection through instruments, interviews, and valid publications. So the questionnaire is designed to track the results. Statistical community, is composed of teachers and experts in this field. It should be noted that the data analysis carried out by using SPSS. In fact, this study seeks to answer the main question that is the UAE claims to Tunb and Abu Musa islands.
 
Discussion and Results
United Arabic Emirates and the Arab political leaders with strategic measures are trying to proceed with Nation building and State Building policy. The UAE leaders seek to attain this policy through their claims to Tunb by means of: Establish and strengthen Arab nationalism through education in the island; Using Arabic titles and symbols in the island; Affecting the public media through speeches in foreign and domestic forums. The formation of the UAE after formation of trans-regional colonial as a nation state requires national identity attached to territory, the character that UAE lacks, so it seeks to find without any legitimacy and effective sovereignty.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • United Arab Emirates
  • Iran
  • Tunbs and Abu Musa Islands
  • State Building
  • Nation building