پراکندگی فضائی پدیده دموکراسی در جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران

2 - کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

این روزها دموکراسی به‌عنوان یکی از دلمشغولی‌های حکومت‌ها و مردم کشورهای مختلف جهان درآمده است. در این میان تعدادی از کشورها توانسته‌اند این شیوه حکومت را به بهترین نحو ممکن برای مردم ساکن در قلمرو خود فراهم آورند. اینان با فراهم کردن آزادی بیان و آزادی مطبوعات و همچنین دیگر حقوق مورد انتظار از دموکراسی توانسته‌اند حاشیه امنیت بسیار بالایی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای مردم خود فراهم آورند.
حرکت به‌سوی دموکراسی، از دهه 1970 و با کودتای نظامی در پرتغال با شدت بیشتری دنبال شد، به‌طوری که تا پایان قرن بیستم، امواج دموکراتیزاسیون بیشتر مناطق جهان را درنوردید و امروز نیز در بیشتر کشورهای جهان، حکومت‌ها با تأسیس نهادهای دموکراتیک، برای رسیدن به این آرمان تلاش کرده‌اند.
نگارندگان با بررسی داده‌های شاخص اکونومیست، که کشورهای جهان را در سال 2008 در زمینه دموکراسی رتبه‌بندی کرده است، سعی در مشخص کردن آرایش فضایی این پدیده در سطح جهانی و آشنا کردن خوانندگان با نوع و شکل نظام‌های سیاسی حاکم در مناطق مختلف کُره خاکی دارند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Wide Spread of Democracy Phenomenon in the World

نویسندگان [English]

  • Zahra Pishgahi Fard 1
  • Mohammad Zohdi Goharpour 2
1 -Associate Professor of Political Geography, Tehran University, Tehran, Iran
2 -M.A of Political Geography, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 

Nowadays, democracy has become one of the concerns of different governments and people in the world. In this case, some countries have managed to provide this kind of government in its best form for the people residing within their border. Such countries have also managed to provide high levels of security in social, political and economic arenas for their people by securing speech and press freedom and also other rights expected by democracy.
Moving toward democracy was followed more strongly by coup d'etat in 1970s in a way that waves of democratization permeated most parts of the world and also today, governments have done their best to reach this lofty cause by establishing institutions.
The writers of this article intend to specify the formation of this phenomenon in the world and familiarize the readers with the kinds and forms of ruling political systems in different regions by looking in to data of the Economist’s index rating the (world) countries regarding democracy in 2008.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democracy
  • Democratization
  • Economist’s index
  • Political Regime
  • Democracy Assessment