تجزیه و تحلیل سازگاری کشورهای آسیای جنوبی؛ مطالعه‌ای در جغرافیای سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

- دانشیار جغرافیا، دانشگاه پتنا، ایالت بیهار، هندوستان

چکیده

به لحاظ سیاسی کشور زمانی ماندگار است که سرزمین و انسانهای ساکن در آن به‌گونه‌ای سازماندهی شوند که به‌عنوان یک واحد مشخص به‌واسطه علت وجودی خود مجزا و قابل تشخص باشند، علت وجودی کشور توجیه‌کننده ادغام و ترکیب مناطق مختلف یک کشور  با هم می‌باشد و دلیلی برای تداوم بقای کشور است. سازگاری، معیار سنجش مؤثری که کشور می‌تواند با آن در راستای مقاصد و اهداف خود که در راستای علت وجودی آن ایجاد شده است، حرکت کند. برای به‌وجود آمدن کشور، باید مجموعه‌ای از اهداف که توان ایجاد وفاداری شهروندان یا اشتراک آنها را داشته باشند، فرموله شوند و از اهداف فرموله شده سایر کشورها باید متفاوت باشند. چنین بیانه‌ای دسته جمعی(علت وجودی) از اهداف مشترک است که ساکنان یک کشور به  حفظ کشور خود و تشخیص آن از سایرین ملزم می‌شوند. علت وجودی به‌لحاظ ژئوپلیتیکی سازماندهی‌کننده کشور در مقابل نیروهای گریزنده از مرکز است که برای تجزیه کشور فعال شده و کشور را به سمت فروپاشی سوق می‌دهند.
مقاله حاضر با هدف مطالعه میزان سازگاری سیاسی کشورهای آسیای جنوبی متشکل از هند، پاکستان، بنگلادش، نپال، بوتان، سیکیم و سریلانکا از نظر میزان تحقق علت وجودی در زمینه جغرافیای سیاسی و چارچوب سازگاری تدوین شده است.
 
.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Viability of the South Asian States; A Study in Political Geography

نویسنده [English]

  • Ratan Kumar
- Associate Professor of Geography, Patna University, Patna, Bihar, India
چکیده [English]

 
A state is said to be politically viable only when its territory and humanity are organized together, as a single unit in terms of a particular, distinctive idea, i.e. the ‘state-idea’ which justifies the existence of the particular state incorporating the diverse regions into it; the state must have a raison d’être-reason for existence. Viability is a measure of the effectiveness with which a state can be administered to fulfill the purposes to which the state was created. Each state, on being created, is required to formulate a set of purposes to which its citizenry must adhere, or can subscribe, which commands widespread support in the state, and is different from the purposes formulated by other states. Such a statement of purposes, with which the citizenry of the state can identify itself, constitutes the ‘state-idea’. It is the ‘state-idea’ that keep the state geopolitically organized, and resists the centrifugal forces, or the forces of disintegration to become active to cause geopolitically disintegration of the state.
 
The present paper aims to study the level of political viability of the South Asian States, India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sikkim and Sri-Lanka, in terms of the fulfillment of the purposes, for which they were created. It, also, studies their raison d’être. The paper examines this aspect of the viability, in politico-geographical context, and framework.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • viability
  • State-Idea
  • Raison d’être
  • Genre de vie
  • National-Idea