عناصر ژئوپلیتیکی مشروعیت سیاسی در کتیبه بیستون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ استادیار علوم سیاسی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران

2 ـ استادیار علوم اجتماعی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران

چکیده

  مقاله حاضر تلاشی است برای بررسی تأثیرجغرافیای سیاسی بر شکل‌دهی عناصر مشروعیت در ایران باستان طبق آنچه که در کتیبه باستانی بیستون حک شده است. اسناد اصلی مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از ترجمه‌های فارسی و انگلیسی کتیبه بیستون که در شهر همدان یا هگمتانه در غرب ایران در سال 517 قبل از میلاد بر صخره‌های کوه‌های هگمتانه مرکز قدرت هخامنشی حک شده است. محتوای این کتیبه به روش تحلیلی- توصیفی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا عناصر مشروعیت در کتیبه بیستون استخراج و سپس تأثیر جغرافیای سیاسی بر شکل‌دهی این عناصر مورد واکاوی قرار گرفته است.
    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geopolitical Elements of Political Legitimacy in the Bisitun Inscription

نویسندگان [English]

  • Seyed Sadrodin Moosavi Jashni 1
  • Mohammad Salar Kasrai 2
1 - Assistant Professor of Political Science, Imam Khomeini and Islamic Revolution Research Institute, Tehran, Iran
2 – Assistant Professor, Dept. of Sociology, Imam Khomeini and Islamic Revolution Research Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]


The present paper is an attempt to discuss the impact of geopolitics on the elements of political legitimacy in ancient Iran as manifested in the Iranian ancient inscription of Bisitun. The main document used for the present research is the translation of the Bisitun inscription in the city of Hamedan (ancient Hegmataneh), western Iran, which was carved in 517 BC on the rocks of the mountains of Hegmataneh, the seat of power of the Achaemenids. The translation of the inscription has been analyzed through descriptive-analytical method to find out the element of political legitimacy in ancient Iran and then to analyze the impact of geopolitics on these elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • legitimacy
  • Geopolitics
  • ancient Iran
  • Bisitun Inscription
  • Ancestry
  • Ahuramazda
  • kingdom
  • Achaemenid