پیامدهای حضور نظامی آمریکا در کشورهای عربی خلیج فارس سپر امنیتی یا افول مشروعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ استادیار علوم سیاسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین

2 - دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

چکیده

منطقه خلیج فارس به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک خاص خود، همواره در طول تاریخ شاهد حضور قدرت‌های خارجی در دامان خود بوده و کشف منابع عظیم نفتی در منطقه نیز اهمیت آن را دوچندان ساخت. در این میان و در چند دهه اخیر، از نظر گستره حضور، آمریکا سهمی بیشتر از دیگر قدرت‌ها در منطقه داشته است. جنگ دوم خلیج فارس و بحران متعاقب آن در سال 1990، باعث تقویت موقعیت نظامی منطقه‌ای آمریکا شد. تحرکات و اقدامات آمریکا در خلیج فارس بین سال‌های 2008-1991 همواره مبتنی بر یک رشته علایق و اهداف ویژه منطقه‌ای بوده است که از جمله مهمترین آنها، می‌توان به نفت، حفظ ثبات منطقه‌ای، جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و مبارزه با تروریسم اشاره کرد. کشورهای عربی منطقه به‌دلیل دارا بودن منابع عظیم نفتی، جایگاه ویژه‌ای در سیاست ایالات متحده آمریکا دارند. نمودهای این اهمیت و جایگاه را می‌توان در موافقتنامه‌های همکاریهای دوجانبه دفاعی، پایگاهای نظامی و قراردادهای امنیتی آمریکا با این کشورها مشاهده کرد. تداوم حضور آمریکا در خلیج فارس بعد از جنگ دوم خلیج فارس، تأثیرات مهمی برکشورهای عربی منطقه داشته است. پرداختن به این تأثیرات بین سال‌های  2008-1992 بخشی از هدف این مقاله می‌باشد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد رشد نظامی‌گرایی آمریکا بعد از بحران خلیج فارس در منطقه، وابستگی کشورهای عربی به ایالات متحده آمریکا و در نتیجه کاهش مشروعیت داخلی دولتهای آنها را به‌دنبال خواهد داشت.
    
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impacts of U.S. Military Presence in the Arabic Countries of Persian Gulf Security Shield or Reduce of Legitimacy

نویسندگان [English]

  • Farhad Darvishi 1
  • Ameneh Jalilvand 2
1 - Assistant Professor of Political Science, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 - M.A in International Relation, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]


Persian Gulf region, due to its own Geostrategic position has always historically witnessed the presence of foreign powers as well as huge oil resources in recent decades; the scope of presence, America contributes more than any other powers have had in the region. Gulf War II and the subsequent crisis year 1990, the strengthening regional military status was America. America's actions in the Persian Gulf from 1991 to 2008 had based always on a range special regional interests and objectives that is the most important oil, maintain regional stability, interdiction of proliferation weapons mass destruction and fighting terrorism. Arabic countries of region due to having huge oil resources, they have a special place in the United States policy. 
Bilateral defense cooperation agreements, America bases military and security contracts with the regional countries are important reasons. Continued presence of America in the Persian Gulf after the Gulf War II, has had an profound impact on Arabic countries of region. To pay this effects from 1991 to 2008 are a part of the purpose of this article. Findings of this study shows growing hegemonic America after the Gulf crisis, dependence Arabic country on the United States of America and reduce their national acceptance will be followed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Militarism
  • legitimacy
  • Oil
  • Persian Gulf
  • Iran
  • U.S