تبیین نقش بازارچه‌های مرزی در امنیت و توسعه پایدار نواحی پیرامون مطالعه موردی: بازارچه‌های مرزی استان خراسان جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 - کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

از عمده‌‌ترین مسائل فراروی کشورهای در حال توسعه، دستیابی به توسعه پایدار، امنیت فراگیر و عدالت اجتماعی می‌باشد. با یک  بررسی اجمالی می‌توان به جایگاه ضعیف مناطق مرزی و حاشیه‌ای در مقایسه با مناطق مرکزی کشور در فرآیند توسعه ملی و منطقه‌ای پی برد. از دلایل این امر می‌توان  انزوای جغرافیایی مناطق مرزی، دوری از قطب‌های صنعتی ـ اقتصادی و توسعه‌نیافتگی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برشمرد. وجود  این‌گونه مسائل درمناطق مرزی باعث شده تا کشورها در قالب بازارچه‌های مرزی که از شناخته ‌شده‌‌ترین روش‌های توسعه اقتصادی نواحی مرزی بهشمار می‌رود، قدم در راه مبارزه با مسائل متنوع ناشی از عقب‌افتادگی در نواحی مذکور بگذارند.
این مقاله با روش توصیفی _ تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه‌ای و میدانی سعی در بررسی و تبیین نقش بازارچه‌های مرزی  در امنیت و توسعه پایدار نواحی پیرامون خود بویژه در استان خراسان جنوبی را دارد.  فرض اصلی این مقاله این است که: بازار چه‌ها ‌پتانسیل بالایی در افزایش امنیت و توسعه پایدار نواحی پیرامون خود را دارند. یافته‌های تحقیق بیانگر این مطلب است که بازارچه‌های مورد نظر تا حدود زیادی توانسته‌اند در توسعه نواحی پیرامون خود تأثیر مثبت بگذارند که این امر بستر لازم را برای افزایش امنیت در ابعاد مختلف فراهم آورده است. لازم به ذکر است که بازار چه‌ها ‌در بعضی از شاخصه‌ها ‌مانند بهبود وضعیت تحصیلی  و ارتقاء سطح علمی ساکنان مناطق دارای کارکرد منفی بوده است که نکته‌ای قابل تأمل بوده و ما را متوجه این نکته می‌سازد که توسعه مقوله‌ای فراتر از پیشرفت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of the Role of Border Markets in Sustainable Development and Security of the Environs

نویسندگان [English]

  • Mostafa Ghaderi Hojjat 1
  • Erfan Abdi 2
  • Zahra Jalili Parvaneh 2
  • Nasser Bagheri Saranjianeh 2
1 - Ph.D Student of Political Geography, Trbiat Modares University, Tehran
2 - MA of Rural Geography, Trbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

Sustainable development, comprehensive security and social justice are the major issues for the developing countries to realize. A glance is enough to understand about the minimum share of borderline communities in the national and regional development plans in comparison with the central regions. Some reasons for this backwardness may be the geographical solitude of the border regions, distance from industrial and economic centers, as well as social, economic, political and cultural underdevelopment. To develop the border areas, countries have created border markets which are among the best known tools for economic development of these disadvantaged areas. This, they do to fight various problems resulting from underdevelopment in these areas. This study with descriptive-analytical approach has relied on library and field studies to clarify the role of border markets in sustainable security and development of the environs especially in Southern Khorasan Province.
The hypothesis is: these border markets possess high potentials for boosting sustainable security and development in their environs. The findings suggest that border markets have managed to relatively make a positive impact in the development of their environs. Such a relative development has boosted security in various aspects. It should be noted, however, that these border markets have made a negative impact on improvement of such factors as education and scientific upbringing of the residents in these areas. The point suggests that development is something beyond progress.
    
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • sustainable development
  • Border Markets
  • Southern Khorasan