تحلیل جایگاه ژئواکونومیک ایران در خاورمیانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

- دانشجوی دوره دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

نیاز روز افزون به انرژی بویژه از سوی کشورهای تازه صنعتی شده شرق و جنوب آسیا، رقیبان جدیدی را برای مصرف کننده‌های سنتی ایجاد کرده و رقابت، تلاش و تقلا برای استخراج، بهره‌برداری و انتقال انرژی و مسیرهای پیشنهادی، مسائل جدیدی را در مباحث ژئوپلیتیک گشوده است. بدین ترتیب افزایش بی‌سابقه تقاضای جهانی برای انرژی، دوران جدیدی از رقابت‌های ژئوپلیتیک بر محور مسائل اقتصادی بویژه انرژی در انتظار است تا قدرتها و کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده آن بتوانند ساختار جدیدی از مناسبات و روابط چند جانبه را طراحی کرده و ادامه حیات دهند.
قرار گرفتن ایران بین دو حوزه بسیار مهم دریای خزر و خلیج فارس، اهمیت ژئوپلیتیکی،‌ استراتژیکی و ژئواکونومیکی خاصی به ایران بخشیده است.این نقش در زمینه‌های سیاسی و به لحاظ جغرافیایی و انتقال انرژی می‌تواند نقشی بی‌بدیل باشد، حال آنکه به‌رغم داشتن توانایی‌های ساختاری ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی، ایران از نفوذ ژئوپلیتیکی مناسبی در تعاملات منطقه‌ای و جهانی برخوردار نمی‌باشد. از این رو این تحقیق درصدد است جایگاه ژئواکونومیک ایران را در منطقه مورد نقد و ارزیابی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Iran Geo-economics Position in the Middle East

نویسندگان [English]

  • Mohamman Hassan Nami
  • Alireza Abasi
- Ph.D Student of Political Geography, Azad-e Islami University, Tehran
چکیده [English]

The ever increasing requisiteness of energy especially by industrialized east and south Asia countries established the modern competitors for traditional consumers and competition, effort and endeavor for exploitation and transformation of energy and proposed courses have been inaugurated the new issues in the geopolitics subjects in this manner, the unprecedented increasing in the worldwide demands for energy anticipated the modern periods for geopolitics competitions in the axis economics issues especially  in the energy, in order that  its producers and consumers countries and powers can plan the modern structure from multilateral relations and continuing its surveying.
Locating of Iran in the two most significant regions of Persian Gulf and Caspian Sea awarded the special importance in the geopolitical, strategical and geoeconomical to Iran.
This role in the political grounds and in the respect to geographical and energy transformation can be regarded the unique role in that which, in spite of structural capabilities of geopolitics and geo-economics, Iran wasn't enjoying the suitable infiltration geopolitics in the regional and international interactions. In these regard, this paper tries to assess and analyzing the geo-economics position of Iran in the region.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic realms
  • Geo-economy
  • Geopolitics
  • Geostrategy
  • Middle East
  • Iran