دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، مهر 1388 
نقش کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در توریسم جهانی

صفحه 138-168

عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ بهار بیشمی؛ حمدالله سجاسی قیداری؛ یوسف حسن‌پور