پهنه‌بندی و تحلیل نواحی جرم‌خیز و آسیب‌زای سکونتگاههای شهری استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - استادیار جغرافیای انسانی، دانشگاه گلستان

2 - کارشناس ارشد علوم اجتماعی و مدرس مراکز آموزش عالی

چکیده

این مقاله با هدف ارائه تصویری از وضعیت مکانهای جرم‌خیز و آسیب‌زای استان گلستان با تأکید نواحی شهری تهیه گردیده است. بدین منظور اطلاعات حاصله از روش «میدانی» و «اسنادی»، وارد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) شد و با استفاده از نرم‌افزار Arc GIS 9.2 و برنامه‌های جانبی 3D Analyst و Crime Analysis، کار تجزیه و تحلیل جرایم در سطوح شهری، شهرستانی و استان انجام گردید.نتایج پردازش، لایه‌های نقطه‌ای وقوع جرم و هویت مکانی شهرها و شهرستان‌های استان را نشان می‌دهد بیشترین فراوانی نوع جرم در دو شهرستان بزرگ استان،گرگان و گنبدکاووس به ترتیب به سرقت و خودکشی اختصاص داشته است. همچنین بیشترین فراوانی نوع جرم در شهرهای استان به قاچاق مواد مخدر، خودکشی و قتل و سرقت اختصاص داشته است که میزان فراوانی آن تحت تأثیر ویژگیهای کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهرها متفاوت است. بررسی وضعیت پراکنش مکانهای جرم‌خیز بویژه نواحی شهری استان مؤید برخی از نظریه‌های ارائه شده در این زمینه است. از جمله، دورکیم که معتقد به وجود رابطه بین افزایش جرایم و افزایش جمعیت شهرها بود. «جرج کینگ و جمیز کیو» نیز که محیط‌های آسیب‌دیده و مخروبه شهری را در ایجاد بی‌نظمی و وقوع جرم در شهرها مؤثر دانسته‌اند. «هال» که بر رابطه بین افزایش جمعیت، رشد و توسعه شهرنشینی، افزایش جنایت و بزهکاری تأکید داشت. «لاوین» که تراکم زیاد جرایم خیابانی و نوع کاربری زمین شهری را در ارتباط می‌دانست. در مجموع نتایج حاصله با بسیاری از مطالعات نظری و تجربی مشابه پیشین، همخوانی داشته و قابل تبیین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Demarcation and Analysis of Crime-Prone Urban Settlements of Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Jafar Mirkatuli 1
  • Ali Vatani 2
1 - Assistant Professor of Human Geography, Golestan University, Gorgan
2 - Researcher and Senior Expert of Social Science & University Lecurer, Gorgan
چکیده [English]

The present paper is an attempt to depict a picture of the condition of crime-prone places of Golestan Province, with emphasis on urban areas. The garnered data through survey and documents were given to the GIS and the crimes at the town, city and province levels were analyzed by using the following software programs: ArcGIS 9.2; 3D Analyst, and Crime Analysis.  The findings of the research indicate that among the crimes studied theft and suicide have the highest frequency rate in Gorgan and Gonbad Kavoos, two great cities of the province. Also drug trafficking, suicide, murder and theft have the highest frequency rates in the cities of the province, but the rate of frequency in each city differs depending on the structure, social and economic features of the city. The dispersion of the crime-prone places, particularly in the urban areas, is in conformity with some of the theories offered in this field, including that of Durkheim who maintains that there is a relationship between increase in the number of crimes and population growth in the cities. The findings are also in congruence with the theories of George King and James Que who maintain that the demolished urban places and debris are effective in the occurrence of crime and disorder in the cities.  Likewise the findings fall within the framework of Hall's theory who emphasizes on the relationship between population growth and expansion of urbanization with increase in the rate of crimes. The findings can be analyzed within the framework of several theories.
   
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Golestan province
  • Crime-prone areas
  • Vulnerable places
  • GIS