تحلیلی بر ژئوپلیتیک پیمان اقتصادی – امنیتی شانگهای با تأکید بر چشم‌انداز عضویت ایران در این سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم علوم و تحقیقات

2 - جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

سازمان همکاری شانگهای یکی از سازمان‌های بزرگ امنیتی و اقتصادی در قاره آسیا است که گسترة آن منطقه اوراسیا را نیز در بر گرفته و از نظر استراتژیک و ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک اهمیت خاصی پیدا کرده است. این سازمان نهادی است تازه تأسیس با حرکت تکاملی تند و سریع که مورد توجه رقبا و مجامع بزرگ اقتصادی در جهان قرار گرفته است.
مقاله حاضر ضمن بررسی ریشه‌ها و عوامل استراتژیک پیدایش و علل استمرار و گسترش حوزه جغرافیایی سازمان شانگهای، تأثیرات عضویت ایران در این سازمان را نسبت به منافع و امنیت ملی کشورمان با تأکید بر جایگاه استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه مورد بررسی قرار می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Geopolitical Analysis of Shanghai Pact With Emphasis on Perspective of Iran’s Membership in Shanghai Cooperation Organization

نویسندگان [English]

  • Ezzatollah Ezzati 1
  • Qiuomars Yazdanpanah Dero 2
1 - Associate Professor of Political Geography, Azad-e Islami University, Tehran
2 - Ph.D in Political Geography, Azad-e Islami University, Tehran
چکیده [English]

The Shanghai Cooperation Organization is a great security, economic organization in Asia which also covers some countries in Eurasia, giving it a specific significance from the geopolitical and strategic viewpoints. It is a newly established organization with a rapid evolutionary pace which has drawn the attention of the rival international organizations and renowned economic organizations.
     The present paper is an attempt to study the strategic roots and reasons for the formation and expansion of the geographical area of Shanghai Cooperation Organization as well as the implications of Iran’s membership in this organization for national security and interests of Iran with special emphasis on Iran’s strategic status in the Middle East.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shanghai
  • Iran
  • Geopolitics
  • Geostrategic
  • regionalism
  • Security
  • Regional Economy