بررسی سیاست‌ جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق جدید (2015-2003)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین

چکیده

در پژوهش حاضر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در عراق پس از صدام مورد مطالعه قرار می​گیرد. با حمله آمریکا و متحدانش به عراق در سال 2003م، رژیم بعث عراق سرنگون گردید و عراق جدیدی با ساختار سیاسی نوینی شکل گرفت. با تغییر ساخت قدرت و حکومت عراق، زمینۀ حضور و نفوذ بازیگران منطقه​ ای از جمله ایران در این کشور فراهم شد و این پرسش مطرح می شود که جمهوری اسلامی ایران چه سیاستی را در قبال عراق پس از صدام اتخاذ کرده است و در پی کسب چه اهدافی می​باشد؟ یافته ​های مقاله حاضر که برای پیشبرد مباحث خویش از روش ترکیبیِ توصیفی – تحلیلی بهره گرفته است حاکی از آن است که سیاست جمهوری اسلامی ایران در عراق پس از صدام بر مبنای همکاری و ائتلاف  بوده است، به این معنا که جمهوری اسلامی ایران در راستای افزایش گستره نفوذ خود و کاهش تهدیدات ناشی از تحولات عراق بر امنیت ملی خود، بر تحکیم و تثبیت جایگاه شیعیان در ساختار سیاسی عراق و تقویت دولت مرکزی آن کشور تأکید کرده و می​کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Islamic Republic of Iran’s Policy Toward New Iraq (2003-2015)

نویسندگان [English]

  • Farhad Darvishi Setalani 1
  • Zeynab Vatankhah 2
1 - Associate Professor of Political Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 M.A of Political Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

In the present study, the Islamic Republic of Iran’s foreign policy on post-Saddam Iraq is investigated. With the U.S and its allies attacking Iraq in 2003, Iraqi Baath regime was overthrown and a new Iraq with new policy emerged. With a change in the structure of power and sovereignty of Iraq, the ground for the presentation and penetration of regional actors including Iran was provided in this country and the question is raised “what policy the Islamic Republic of Iran has followed on post-Saddam Iraq and what goal it pursues”. Drawing on analytical-descriptive synthetic method, the findings of the present study indicate that Islamic Republic of Iran’s policy on post-Saddam is based on collaboration and coalition, in that I.R. Iran has laid an emphasis on consolidation and establishment of the Shia in the political structure of Iraq and the reinforcement of the country’s central government, in an effort to bolster its penetration domain and reduce threats caused by Iraq’s developments to its homeland security.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Foreign Policy
  • New Iraq