امنیت خاورمیانه و استراتژی کلان دونالد ترامپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فوق دکتری سیاست گذاری راهبردی و استاد علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

منطقه خاورمیانه از دیرباز به دلیل ارتباطات مذهبی و فرهنگی آن، موقعیت محوری استراتژیک، ذخایر عظیم نفت، درگیری های متقابل و غیر قابل تحمل، و همچنان تهدیدات امنیتی عمده مانند تروریسم و خطر گسترش تسلیحات هسته ای منبع اصلی نگرانی رهبران ایالات متحده بوده است. خاورمیانه در حال تغییرات امنیتی است. در دوران ترامپ امنیت منطقه ­ای در خاورمیانه تغییر خواهد کرد. امنیت و قدرت در هر منطقه­ ای،  با ظهور نسل جدیدی از جوانان قدرتمند که قدرت سیاسی را با شدت مورد سوال قرار می دهند، تحت تأثیر قرار می گیرد. خروجی بهار عربی عموم جهانیان و سیاستگذاران را ناامید کرد.  منطقه به واسطه مناقشات ملی و فراملی و جدایی­گزینی فرقه ای خشونت زده و بد منظر شده است. قدرت و امنیت در کشورهای خاورمیانه قطعه قطعه(متکثر) شده است. ماهیت امنیتی در سیاست خاورمیانه مبتنی بر شروع  جنگهای نیابتی و بازیگران غیر دولتی است. بازیگران غیردولتی فعال در منطقه هم نشانه ضعف دولتها و تقویت کننده  تهدیدات علیه آنهاست.
منطقه خاورمیانه که با صادرات هیدروکربنی پایه امنیت اقتصادی شناخته می شود با تهدیدات زیادی مواجهه است. بررسی منطقه نشان می دهد که در جریان آشفتگی تاریخی و با چالش های عظیم روبرو است. ایالات متحده، انگلستان و سایر کشورهای اروپایی دارای منافع اقتصادی و هم امنیتی حیاتی در منطقه هستند. علاوه بر این، آنچه در خاورمیانه اتفاق می افتد، به مناطق دیگر گسترش خواهد یافت و در خاورمیانه باقی نمی ماند. در چنین وضعیتی، سیاست و استراتژی ترامپ به بی ثباتی، آشفتگی و گذار قدرت منجر می شود.
برای کنترل و هدایت این فرایند، سیاست جهانی نیاز به مدل همکاری امنیتی عملیاتی با سایر قدرت های بزرگ و بازیگران منطقه ای مانند ایران، ترکیه و عربستان سعودی دارد. سوال اصلی در این مقاله در مورد "استراتژی کلان ترامپ در خاورمیانه" است. فرضیه اصلی تاکید می کند که " در دوره ترامپ استراتژی آمریکا در خاورمیانه براساس توازن دریایی، جنگ نیابتی و هرج و مرج" است.  
    
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Middle East Security and Donald Trump’s Grand Strategy

نویسنده [English]

  • Abbas Mosalanejhad
Postdoctoral on Strategic Policy Making and Full Professor of Political Sciences, University of TEHRAN, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Middle East region has been a longstanding major source of concern for American leaders due to its eternal religious and cultural relevance, a strategically pivotal location, huge oil reserves, interlocked and intractable conflicts, and the persistence of major security threats such as terrorism and the risk of nuclear proliferation.
The Middle East region is undergoing security shifts. Regional security in the Middle East will be changed in Trump era. Security and power in each region has connected, empowered and influenced a new generation of young people, who are questioning political authority with new intensity.
The outcomes of the Arab Spring mostly disappointed the world and its policymakers. The region is violent; disfigured by inter and intrastate conflict and by sectarian divisions. Power and security in Middle East countries has been fragmented. The nature of security in Middle East policy is based on Proxy war and Non-state actor’s initiation. Non-state actor who are active in the region, are both a symptom of state weakness and amplify the threats to states.
 The Middle East region recognize with economic bedrock of the regional security as exports of hydrocarbons is under threat. Surveying the region shows that, in the throes of historic turmoil and facing massive challenges. The US, UK and other European countries has critical interests in the region, both economic and security. Moreover, what is happening in the Middle East, it will be expanded to other regions and does not stay in the Middle East. In this situation, Trump’s policy and strategy lead to instability, turmoil and power transition. For control and leading this process, world politics to need co-operational security model with other great powers and regional actors like Iran, Turkey and Saudi Arabia.
This article, by descriptive-analytical method, seeks to study the "Trump’s Grand strategy in the Middle East". the main hypothesis emphasis that “U.S strategy on Middle East in Donald Trump policy based on offshore balancing, proxy war and increasing chaos’’.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • chaos
  • Proxy war
  • Regional security
  • Trump’s Grand Strategy
  • the Middle East