مروری بر سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه با نگاه به آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی، دانشگاه یزد

2 ـ کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا، دانشگاه یزد

چکیده

از 1971 تاکنون آمریکا دو هدف تامین امنیت اسرائیل و تامین امنیت انرژی را در خاورمیانه دنبال می کند. آیا الگوی مورد پذیرش امریکایی ها برای دستیابی به این هدف ممکن است در آینده تغییر کند؟ برای دستیابی به این اهداف،امریکا از جنگ جهانی دوم تاکنون تلاش کرده است تا نقاط ژئواکونومیک خاورمیانه از جمله خلیج فارس را زیر کنترل سیاسی-امنیتی خویش در آورد. در نقاط ژئوپلیتیک نزدیک اسرائیل نیز تغییر تصمیم نخبگان در کشورهایی همچون مصر و اردن و تغییر رژیم در کشورهایی همچون عراق و سوریه را دنبال کرده است. نتایج نشان می دهد که امریکایی ها با وارد کردن کشورهایی همچون انگلستان، فرانسه و ترکیه به نظم امنیتی خلیج فارس تلاش دارند نظم امنیتی چندجانبه را در آینده در این منطقه حاکم کنند، اما تغییر تصمیم در نقاط ژئوپلیتیک و تغییر ساختار با اولویت فدرالیسم در کشورهای ضعیف از سوی امریکا دنبال می شود.
    
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of US Foreign Policy in the Middle East Looking to the Future

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Taheri 1
  • Sana Naghosi 2
1 Assistant Professor of Political Sciences, Yazd University, Yazd, Iran
2 M.A of Middle Eastern and North African Studies, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Since 1971, the United States follows Israel's security and ensuring the security of energy flow goals in the Middle East. Is the pattern that U.S. adopted to achieve these goals in Foreign Policy is subject to change in the future? To achieve these goals, America tried to take the Middle East geo-economic points including the Persian Gulf under its political –security control since World War II. At geopolitical points near Israel, it perused the change of elite's decision in countries such as Egypt and Jordan and Regime Change in countries such as Iraq and Syria. Entering countries such as England, France and Turkey, the results shows that America Will attempt to govern a multilateral security system in the Persian Gulf in the future, but it pursues decision change in geopolitical areas and political structure change with the priority of federalism in Weak countries.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitics
  • Geo-economic
  • Regime change
  • the Middle East
  • strategy