مطالعه تطبیقی الگوی تأمین نیروی انسانی دفاعی کشور از طریق تحول از ارتش وظیفه‌ای به ارتش حرفه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تحول در حوزه‌های دفاعی یکی از مهمترین موضوعاتی است که سالهای متمادی توجه سیاستمداران و استراتژیستهای دفاعی نظامی را به خود جلب کرده است. تحول دفاعی در قرن بیستم عمدتاً در حوزه تسلیحات و فناوری نظامی مورد توجه بوده است و در حوزه‌های ساختار و سازمان دفاعی در مقایسه با تحول در فناوری دفاعی روند بسیار کندی را سپری کرده بود. در حال حاضر این تعداد از کشور ها به رقم حدود 100 رسیده اند. ایران نیز در زمینه تحول دفاعی سیاستهای قابل توجهی در حوزه تسلیحات و فناوری نظامی تجربه کرده است اما در حوزه ساختار و سازمان نظامی تحول قابل توجهی را تجربه نکرده است. علت این عدم تحول در ایران فقر نظری و مطالعات تطبیقی و امکان سنجی ها در زمینه تحول از ارتش وظیفه ای به ارتش حرفه ای بوده است. در این مقاله با مطالعه تطبیقی تجربه کشورهای جهان و تبیین نوع و جایگاه آنها درنظام تجول دفاعی جهان، سیاست‌ها و استراتژی‌های موفق کشورهای پیشرو در مورد ایران تبیین گردد. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است تلاش شسده است ابتدا وضعیت کشورهای جهان در نظام تحول دفاعی بررسی شده و فرآیند این تحولات در از پس از جنگ جهانی دوم تا کنون بررسی شود سپس ارتشهای موفق در زمینه تحول دفاعی ازارتش وظیفه‌ای به ارتش حرفه‌ای مورد بررسی قرار گرفته و ضمن مقایسه موقعیت ایران با کشور منتخب که 10 کشور می‌باشد سیاستها و راهبردهای موفق این کشورها که قابلیت بومی سازی در ایران را دارند، تبیین شده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Pattern of Human Resource Forces Defending the Country through the Transformation military service  To the professional army

نویسنده [English]

  • kAMEL Moniri
phd candidate from TMU University
چکیده [English]

تحول در حوزه‌های دفاعی یکی از مهمترین موضوعاتی است که سالهای متمادی توجه سیاستمداران و استراتژیستهای دفاعی نظامی را به خود جلب کرده است. تحول دفاعی در قرن بیستم عمدتاً در حوزه تسلیحات و فناوری نظامی مورد توجه بوده است و در حوزه‌های ساختار و سازمان دفاعی در مقایسه با تحول در فناوری دفاعی روند بسیار کندی را سپری کرده بود. در حال حاضر این تعداد از کشور ها به رقم حدود 100 رسیده اند. ایران نیز در زمینه تحول دفاعی سیاستهای قابل توجهی در حوزه تسلیحات و فناوری نظامی تجربه کرده است اما در حوزه ساختار و سازمان نظامی تحول قابل توجهی را تجربه نکرده است. علت این عدم تحول در ایران فقر نظری و مطالعات تطبیقی و امکان سنجی ها در زمینه تحول از ارتش وظیفه ای به ارتش حرفه ای بوده است. در این مقاله با مطالعه تطبیقی تجربه کشورهای جهان و تبیین نوع و جایگاه آنها درنظام تجول دفاعی جهان، سیاست‌ها و استراتژی‌های موفق کشورهای پیشرو در مورد ایران تبیین گردد. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است تلاش شسده است ابتدا وضعیت کشورهای جهان در نظام تحول دفاعی بررسی شده و فرآیند این تحولات در از پس از جنگ جهانی دوم تا کنون بررسی شود سپس ارتشهای موفق در زمینه تحول دفاعی ازارتش وظیفه‌ای به ارتش حرفه‌ای مورد بررسی قرار گرفته و ضمن مقایسه موقعیت ایران با کشور منتخب که 10 کشور می‌باشد سیاستها و راهبردهای موفق این کشورها که قابلیت بومی سازی در ایران را دارند، تبیین شده‌اند

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defensive Defense System
  • Professional Army
  • Task Force
  • Professional Soldier
  • Military Revolution

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398
  • تاریخ دریافت: 31 فروردین 1397
  • تاریخ بازنگری: 06 خرداد 1397
  • تاریخ پذیرش: 19 خرداد 1397