نویسنده = امیرسعید کرمی
تعداد مقالات: 1
1. مولفه ها و پیامدهای ژئوپلیتیکی سیاست خارجی ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 55، پاییز 1398، صفحه 156-181

امیرسعید کرمی؛ سید عبدالعظیم موسوی