نویسنده = سید جلال دهقانی فیروزآبادی
ژئوپلیتیکِ هوش مصنوعی؛ رَه نشانِ نظری رقابت های الگوریتمی بازیگرانِ نظام جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ سعید چهرآزاد


چالش‌های همکاری‌ دولت‌ها در نظام حکمرانی زیست‌محیط جهانی

دوره 18، شماره 66، تیر 1401، صفحه 110-140

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ مرتضی شکری


بازخوانی انتقادی و تکمیلی نظریه مجموعه امنیت منطقه ای بوزان در پرتو نظام منطقه ای خاورمیانه

دوره 16، شماره 60، دی 1399، صفحه 135-164

نجمیه پوراسمعیلی؛ حسین سلیمی؛ سید جلال دهقانی