کلیدواژه‌ها = بازسرزمین سازی
تعداد مقالات: 1
1. تحول مفهوم سرزمین در عصر جهانی‌شدن

دوره 2، شماره 4، تابستان 1385، صفحه 1-26

دره میرحیدر؛ محمدرئوف حیدری فر