کلیدواژه‌ها = روندهای ژئوپلیتیک خاورمیانه
1. عوامل ناکامی همه پرسی جدایی اقلیم کردستان عراق

دوره 14، شماره 51، پاییز 1397، صفحه 63-94

مسعود اسلامی؛ علی شمس آبادی