کلیدواژه‌ها = ژئوپلیتیک انتقادی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل ژئوپلیتیک انتقادی از منظر رئالیسم انتقادی

دوره 18، شماره 65، بهار 1401، صفحه 1-43

آیدین ترکمه؛ محمد رضا حافظ‌نیا؛ ابراهیم رومینا؛ زهرا احمدی پور


2. مفهوم‌سازی گفتمان ژئوپلیتیکی تروریسم؛ تصویرسازی ژئوپلیتیکی دولت بوش از خاورمیانه

دوره 12، شماره 43، پاییز 1395، صفحه 28-53

زهرا احمدی‌پور؛ رضا جنیدی؛ فردوس آقا گل‌زاده


3. تکنوژئوپلیتیک، چالشی بر رهیافت ژئوپلیتیک انتقادی

دوره 10، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 109-121

حمیدرضا ملک محمدی


4. پردازش مفهوم امنیت زیست محیطی (رابطه امنیت و اکولوژی)

دوره 7، شماره 23، پاییز 1390، صفحه 80-100

مراد کاویانی‌راد