کلیدواژه‌ها = فضای جغرافیایی
تعداد مقالات: 3
1. مفهوم سازی مناطق مرزی و تبیین پارامترهای شکل دهنده آنها

دوره 17، شماره 63، پاییز 1400، صفحه 116-141

محسن جان پرور؛ دریا مازندرانی؛ الهام قباسفیدی بایگی؛ فرید عباسی


2. نقش فضاهای جغرافیایی در رقابت قدرت‌ها؛ مطالعه موردی: کشور عراق

دوره 12، شماره 43، پاییز 1395، صفحه 54-84

عطاالله عبدی؛ ساکار شیرزاد


3. تبیین ویژگی‌های ساختاری و عملکردی فضاهای جغرافیایی حائل

دوره 8، شماره 28، زمستان 1391، صفحه 1-40

محمدرضا حافظ‌نیا؛ سیروس احمدی؛ برنارد هورکاد