علت ها و پیامدهای شکست دولت در سوریه 2019-2011

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مطالعات منطقه ای، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشجو دکترا، دانشکده مدیریت و حکمرانی ، دانشگاه مورداک ، استرالیا.

چکیده

آنچه با عنوان بهار عربی در تونس در سال 2010 آغاز شد و مصر را درنوردید، پرتوهای خود را بر خاورمیانه و از آن میان سوریه افکند. از روزهای نخست اعتراض‌ها در سوریه، بهار عربی به یک پاییز خون‌بار و جنگ داخلی تمام‌عیار بدل شد. بحران‌های سیاسی ـ امنیتی، اقتصادی و اجتماعی که کشور را در دوران حکمرانی اسد فراگرفته بود، دولت را به یک شکنندگی عمیق فرو برد. در همین دوره، سوریه به صحنه‌ تنش میان نیروهای مختلف به پشتوانه‌ حمایت‌های داخلی و خارجی بدل شد. با توجه به این تحولات، نویسندگان این مقاله در تلاش هستند به این پرسش پاسخ دهند که «عوامل شکست دولت در سوریه در سال‌های 2010 تا 2019 چه بوده است؟» این مقاله در پاسخ به این پرسش فرضیه‌ «دولت در سوریه از ابتدای اعتراض‌ها، به‌واسطه‌ی بحران‌ها سیاسی ـ امنیتی، اقتصادی و اجتماعی که به نظامی‌گرا ‌شدن کشور از جهت‌های مختلف منجر شد، شکست خورده است» را مطرح کرده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دولت سوریه پس از 2010 به‌سبب نبود توازن و افول اقتصادی، فشارهای جمعیتی و محیط زیستی، فساد سیاسی ـ اداری و بحران خدمات عمومی با بحران روبه‌رو و پس از 2011 این وضعیت به شکست دولت منجر شده است. در این مقاله از روش کیفی و کمی، توصیفی، همراه با تحلیل ساختاری برای کشف رابطه‌ میان عوامل موثر در شکست دولت در سوریه در سال‌های مورد مطالعه استفاده شده است. اطلاعات نیز بر اساس ابزار کتابخانه‌ای و داده‌های آماری تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causes of the failure of the state in Syria (2010-2019)

نویسندگان [English]

 • Elaheh Koolaee 1
 • Yahya Zarrin Narges 2
 • Ziba Akbari 3
1 Regional Studies Department, University of Tehran
2 Private Sector
3 Ph.D. Student, School of Management and Governance, University of Murdoch, Australia
چکیده [English]

What broke out as the Arab Spring in Tunisia in 2010 stroke Egypt and shed its light on the Middle East, including Syria. During the first few days of demonstrations in Syria, the spring turned into a bloody fall and a full-scale civil war. Political-security crises and economic and social problems that had dominated the country during Assad's family rule left the state in deep defeat. Meanwhile, the arena of war turned into the scene of conflict between different political forces and their regional and international supporters, caused Syria to encounter immense foreign intervention. In this regard, this article attempts to figure out the answer to this question, "What are the causes for the Syrian state of failing during 2010-19?" The authors hypothesize that "the state in Syria has failed since the beginning of the protests due to persistent social, economic and political-security crises that led to the militarization of the country by the opposition and insurgent groups." The findings also indicate that the Syrian state faced historical crises after 2010 in economic imbalance and decline, demographic and environmental pressures, political-administrative corruption, and weak public services, which deepened after 2011, and it spread to other areas such as ethnic-religious violence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Failed State
 • ethnic-religious violence
 • Environmental Issues
 • Poverty & Economic Decline
 • Public Services
 • Security Apparatus
 1. Ahbubaker, Ali (2015), ISIL in the midst of the defeat of the state and religious extremism, Rojhalat publication, Sulaymaniyah.
 2. Ahmadi, Sirus, and Akbarzadeh, Mohammad (Autumn 2018). Political-Security Impacts of Drying of Lake Urmia. Geopolitics Quarterly. Volume 14, Issue 51.
 3. Allen-Ebrahimian, Bethany (2017). Hospitals Become the Front Line in the Syrian Civil War, Foreign Policy. At: https://foreignpolicy.com/2017/05/31/ syria-hospitals-assad-civil-war-russia-usaid/.
 4. Bayat, Hamid Reza, et al (2020). Explaining the Pattern of Relationships of Regional Powers in the Syrian Geopolitical Crisis. Geopolitics Quarterly. Volume 16, Issue 57.
 5. CIA (2020). Syria factbook. Central Intelligence Agency. At: https://www.cia. gov/library/publications/resources/the-world-factbook/ geos/ sy .html
 6. Cramer, C., and Goodhand, J. (2002). Try Again, Fail Again, Fail Better? War, the State, and the ‘Post–Conflict’ Challenge in Afghanistan, Development and Change, Volume33, Issue5. Pages 885-909.
 7. Dagher, Sam (May 14, 2018), Assad Is Desperate for Soldiers, The Atlantic. At: https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/05/syria-assad-conscripti- on -refugees-lebanon/560282/.
 8. Davtalab, Mohamad Reza; Kazemi Zand, Seyyed Ali Asghar, and Zakerian, Mehdi (2020). Donald Trump Foreign Policy in the Syrian Crisis and its Threats and Opportunities for the Islamic Republic of Iran.Geopolitics Quarterly. Volume 16, Issue 57.
 9. Emre, Peker; Abu-Nasr, Donna (2012). Syrian Armed Forces Desertion Said to Surge to 60,000, Bloomberg. Retrieved January 7, 2014.

10.Fund for Peace (2010). 2010 Failed States Index. Foreign Policy magazine and FFP Washington, D.C. 20005.

11.Gleick, P. H. (2014). Water, drought, climate change, and conflict in Syria. Weather, Climate, and Society, 6(3), 331-340.

12.Glenn, Cameron (2016). Timeline: The Rise, Spread, and Fall of the Islamic State, Wilson Center.

13.Haktanir, K. et al. (2004). The prospects of the impact of desertification on Turkey, Lebanon, Syria, and Iraq. Environmental Challenges in the Mediterranean 2000-2050, 37:139-154.

14.Heistein, Ari, and West, James (November 20, 2015). There are more Pakistanis and Afghans fighting for Assad than Westerners fighting for ISIS, The National Interest.

15.Hubbard, Ben (2018). Dozens Suffocate in Syria as Government Is Accused of Chemical Attac, the New York Times. At: https://www.nytimes.com/2018/04/08/world/middleeast/syria-chemical-attack-ghouta.html.

16.International Institute for Strategic Studies (2010). The Military Balance. 2010.

17.Jackson, R. H. (1998). Surrogate Sovereignty? Great Power Responsibility and Failed States, Institute of International Relations, The University of British Columbia. Working Paper No.25.

18.Kauffmann, D., Art, K., and Mastruzzi, M. (2005). Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004. World Bank.

19.Kelley, C. P., Mohtadi, S., Cane, M. A., Seager, R., & Kushnir, Y. (2015). Climate change in the Fertile Crescent and the implications of the recent Syrian drought. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112 (11), 3241-3246.

20.Laub, Zachary (April 28, 2017). Who’s who in Syria's Civil War, The Council on Foreign Relations (C.F.R.).

21.Lund, Aron (March 02, 2015). Who Are the Pro-Assad Militias? The Carnegie Endowment for International Peace.

22.Mercy Corps (2015). Quick facts: What you need to know about the Syria crisis. Mercy Corps global humanitarian aid agency. At: https://www .mercycorps.org/articles/iraq-jordan-lebanon-syria-turkey/quick-facts-what-you-need-know-about-syria-crisis.

23.Mirzaei.jegarloei, N; Kazemi, S.A.A and Motaghi E (2017). Identity Consequences of Arab Spring and Islamic Awaking in Southwest Asia; Case study: Syria. Geopolitics Quarterly. Volume 13, Issue 45.

24.Mossallanejad, Abbas (2016). The Rise of ISIS and the Future of Iraq’s Security. Geopolitics Quarterly. Volume: 11, No 4.

25.Pollack M., Kenneth (2004). Arabs at War: Military Effectiveness, 1948-1991 (Studies in War, Society, and the Military). Bison Books.

26.Rothberg, R. (2002). The New Nature of Nation-State Failure, the Washington Quarterly. Volume 25, Number 3: 85-96.

27.Serra, Gianluca (2015). Over-grazing and desertification in the Syrian steppe are the root causes of war, The Ecologist. At: https://theecologist .org/2015/jun/05 /over-grazing-and-desertification-syrian-steppe-are-root-causes-war.

28.Statista (2020). Ranking of the major source countries of refugees as of 2019. At: https://www.statista.com/statistics/272999/refugees-by-source-country/

29.The World Bank (2017). Syria Damage Assessment of selected cities Aleppo, Hama, Idlib. At: http://documents.worldbank.org/curated/en/53054151 2657033401/pdf/121943-WP-P161647-PUBLIC-Syria-Damage-Assessment.pdf.

30.Torres, M., and Anderson, M. (2004). Fragile States: Defining Difficult Environments for Poverty Reduction, Poverty Reduction in Difficult Environments Team Policy Division, and U.K. Department for International Development.

 

31.Trading Economics (2010-2019). Syria Corruption Rank. At: https://tradingecon omics.com/syria/corruption-rank

32.United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (2019). About OCHA Syria. At: https://www.unocha.org/syrian-arab-republic/about-ocha-syria.

33.World Vision (2018). Syrian Refugee Crisis: Facts, F.A.Q.s, and How to Help. At: https://www.worldvision.org/refugees-news-stories/syrian-refugee-crisis-facts

34.Zartman, I. W. (1995). Collapsed States: The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority, Lynne Rienner Publishers.

 1. _______ (2011). 2011 Failed States Index. Foreign Policy magazine and FFP. Washington, D.C. 20005.
 2. _______ (2012). 2012 Failed States Index. Foreign Policy magazine and FFP. Washington, D.C. 20005.
 3. _______ (2013). 2013 Failed States Index. Foreign Policy magazine and FFP. Washington, D.C. 20005.
 4. _______ (2014). 2014 Failed States Index. Foreign Policy magazine and FFP. Washington, D.C. 20005.
 5. _______ (2015). 2015 Failed States Index. Foreign Policy magazine and FFP. Washington, D.C. 20005.
 6. _______ (2016). 2016 Failed States Index. Foreign Policy magazine and FFP. Washington, D.C. 20005.
 7. _______ (2017). 2017 Failed States Index. Foreign Policy magazine and FFP. Washington, D.C. 20005.
 8. _______ (2018). 2018 Failed States Index. Foreign Policy magazine and FFP. Washington, D.C. 20005.
 9. _______ (2019). 2019 Failed States Index. Foreign Policy magazine and FFP. Washington, D.C. 20005.