تحلیل الگوی فضایی- زمانی حملات تروریستی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیای سیاسی، علوم انسانی، تربیت مدرس، تهران، ایران

2 جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

ایران در طول چهار دهه گذشته با امواج مختلف حملات تروریستی مواجه بوده است که از نظر الگوی فضایی- مکانی حملات تروریستی، گروه‌های تروریستی عمل کننده و حتی ابزارها و روش‏های مورد استفاده دارای ویژگی‏های متفاوتی بوده است. مسئله این پژوهش نیز که ماهیتی توصیفی- تحلیلی دارد و از داده‏های مکانی بهره‌ می‌برد، این است که حملات تروریستی در ایران از چه الگوی فضایی پیروی کرده است؟ و توزیع فضایی حملات گروه‎های تروریستی مختلف و روش‏های آنها چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ نتایج این پژوهش نشان می‏دهد که ایران در چهل ساله 1357 تا 1397 با سه موج بلند و دو موج کوتاه حملات تروریستی مواجه بوده است. این حملات عمدتاً توسط دو دسته گروه‏های تروریستی ضد حکومتی و گروه‌های تروریستی تجزیه طلب انجام شده است. در این بین، توزیع فضایی حملات گروه‌های ضد حکومتی از الگوی سلسله مراتبی پیروی کرده است به نحوی که عمده این حملات در تهران و شهرهای بزرگ متمرکز بوده است. در حالی که حملات گروه‌های تروریستی تجزیه طلب در استان‏ها و شهرستان های مرزی و پیرامونی به وقوع پیوسته است و تابع الگوی پخش یا سرایت مجاورتی بوده است. همچنین در موج اول و دوم بلند و موج اول کوتاه حملات تروریستی عمدتاً از روش‌هایی مانند حمله مسلحانه و بمب گذاری استفاده شده است، اما در موج سوم بلند و موج دوم کوتاه حملات تروریستی، حملات انتحاری متداول بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial-temporal pattern analysis of terrorist attacks in Iran

نویسندگان [English]

 • Ahmad taheri 1
 • Aliakbar Dabiri 2
 • Javad Etaat 3
 • Masumeh Forouzanfar 4
1 Tarbiat modares
2 Gheography, Humanities, Tarbiat Modares, Tehran, Iran
3 Shahid Beheshti University
4 Science and Research Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Over the past four decades, Iran has faced different waves of terrorist attacks, which have different characteristics in terms of the spatial pattern of terrorist attacks, operating terrorist groups, and even the tools and methods used. The problem of this research, which is descriptive-analytical in nature and uses spatial data, is what spatial pattern has been followed by terrorist attacks in Iran? What is the difference between the spatial distribution of attacks by different terrorist groups and their methods? The conclusion of this research shows that Iran in the forty years from 1978 to 2018 has faced three long waves and two short waves of terrorist attacks. These attacks have been carried out mainly by two groups of anti-government terrorist groups and separatist terrorist groups. The spatial distribution of attacks by anti-government groups has followed a hierarchical pattern, with most of these attacks concentrated in Tehran and major cities. While the attacks of separatist terrorist groups have taken place in the boundary regions and It has been affected by the pattern of proximity or contagious diffusion.Also, in the first and second wave of the long wave and the first wave of the short terrorist attack, methods such as armed attack and bombing were mainly used, but in the third wave of the long wave and the second wave of the short wave of terrorist attacks, suicide attacks were common.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Terrorism"
 • Terrorist attacks"
 • Iran"
 • , "
 • Spatial-temporal pattern"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400
 • تاریخ دریافت: 23 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 01 آذر 1400
 • تاریخ پذیرش: 11 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 11 آذر 1400