کلیدواژه‌ها = همگرایی
ارزیابی سیاستهای منطقه ای و همگرایی ژئوپلیتیکی ایران ـ روسیه در اتحادیه اقتصادی اوراسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1401

هادی ویسی


مدل سازی نشانگان سیاستهای همگرا و واگرای قومی در ایران

دوره 11، شماره 37، فروردین 1394، صفحه 71-100

هادی اعظمی؛ جهانگیر حیدری


بررسی علل عدم شکل‌گیری یک همگرایی پویا و پایا در آسیای مرکزی

دوره 9، شماره 31، مهر 1392، صفحه 84-116

عبدالرضا فرجی‌راد؛ سهیل خیری