کلیدواژه‌ها = همگرایی
مدل سازی نشانگان سیاستهای همگرا و واگرای قومی در ایران

دوره 11، شماره 37، فروردین 1394، صفحه 71-100

هادی اعظمی؛ جهانگیر حیدری


بررسی علل عدم شکل‌گیری یک همگرایی پویا و پایا در آسیای مرکزی

دوره 9، شماره 31، مهر 1392، صفحه 84-116

عبدالرضا فرجی‌راد؛ سهیل خیری