کلیدواژه‌ها = قدرت ملی
تبیین الگوی کنش قلمروسازی ژئوپلیتیکی کشورها

دوره 19، شماره 71، آبان 1402، صفحه 1-33

داود رضائی؛ محمد رضا حافظ نیا؛ محمدحسین افشردی؛ سیروس احمدی نوحدانی


ارزیابی قدرت منطقه‌ای ایران معاصر: مقایسه پهلوی دوم و جمهوری اسلامی

دوره 15، شماره 55، آذر 1398، صفحه 25-57

امیرحسین وزیریان؛ ابوالفضل شکوری


بررسی چالش‌های قدرت ملی در ایران با تأکید بر بحران هویت ملی

دوره 10، شماره 33، فروردین 1393، صفحه 60-82

غلامحسن حیدری؛ زهره حیدری‌بنی


تحلیل نقش جمعیت کلان‌شهر تهران در قدرت ملی کشور

دوره 8، شماره 25، فروردین 1391، صفحه 82-111

حسـین محمـدیان؛ غلامحسن حیدری؛ محمدباقر قالیباف


نقد و تحلیل مدل‌های سنجش قدرت ملی

دوره 6، شماره 17، فروردین 1389، صفحه 149-180

سید هادی زرقانی