کلیدواژه‌ها = قدرت ملی
تبیین الگوی کنش قلمروسازی ژئوپلیتیکی کشورها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1401

داود رضائی؛ محمد رضا حافظ نیا؛ محمدحسین افشردی؛ سیروس احمدی نوحدانی


ارزیابی قدرت منطقه‌ای ایران معاصر: مقایسه پهلوی دوم و جمهوری اسلامی

دوره 15، شماره 55، آذر 1398، صفحه 25-57

امیرحسین وزیریان؛ ابوالفضل شکوری


بررسی چالش‌های قدرت ملی در ایران با تأکید بر بحران هویت ملی

دوره 10، شماره 33، فروردین 1393، صفحه 60-82

غلامحسن حیدری؛ زهره حیدری‌بنی


تحلیل نقش جمعیت کلان‌شهر تهران در قدرت ملی کشور

دوره 8، شماره 25، فروردین 1391، صفحه 82-111

حسـین محمـدیان؛ غلامحسن حیدری؛ محمدباقر قالیباف


نقد و تحلیل مدل‌های سنجش قدرت ملی

دوره 6، شماره 17، فروردین 1389، صفحه 149-180

سید هادی زرقانی