کلیدواژه‌ها = Geopolitical Challenges
حکومت سازی طالبان در افغانستان؛ چالش‌های ژئوپلیتیکی فراملی و راهکارهای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1402

10.22034/igq.2024.410578.1792

وحید کیانی؛ محمد حجی پور؛ نعمت الله رحیمی


چالش‌های ژئوپلیتیکی توسعه نامتوازن نواحی ایران در مقطع زمانی 1385- 1375

دوره 6، شماره 17، فروردین 1389، صفحه 181-207

کرامت‌الله زیاری؛ فرشید عشق‌آبادی؛ حمید فتحی