کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
بررسی تطبیقی گفتمان سیاست خارجی دولت روحانی و دولت احمدی‌نژاد

دوره 19، شماره 71، آبان 1402، صفحه 215-240

صالح بلوکی؛ مهدی خوش خطی؛ بهمن کشاورز قاسم آبادی


تاثیر لابی اسرائیل بر روابط ایران و اتحادیه اروپا با تاکید بر برنامه هسته‌ای ایران

دوره 17، شماره 62، مرداد 1400، صفحه 229-254

زهرا الوندی؛ مهدی ذاکریان امیری؛ سید عبدالعلی قوام؛ حمید احمدی


نقش تفاوتهای مکانی در نگرش شهروندان نسبت به مشروعیت حکومت دینی مطالعه موردی: تهران

دوره 4، شماره 12، مهر 1387، صفحه 1-24

محمدرضا حافظ‌نیا‌؛ مهدی پورطاهری؛ حسین ربیعی