کلیدواژه‌ها = Critical Geopolitics
A Critical Geopolitical Analysis of the Representation of Africa in International Relations: Andrew Linklater’s Approach

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1402

Ali Esmaeili Ardakani


تحلیل ژئوپلیتیک انتقادی از منظر رئالیسم انتقادی

دوره 18، شماره 65، فروردین 1401، صفحه 1-43

آیدین ترکمه؛ محمد رضا حافظ‌نیا؛ ابراهیم رومینا؛ زهرا احمدی پور


مفهوم‌سازی گفتمان ژئوپلیتیکی تروریسم؛ تصویرسازی ژئوپلیتیکی دولت بوش از خاورمیانه

دوره 12، شماره 43، مهر 1395، صفحه 28-53

زهرا احمدی‌پور؛ رضا جنیدی؛ فردوس آقا گل‌زاده


تکنوژئوپلیتیک، چالشی بر رهیافت ژئوپلیتیک انتقادی

دوره 10، شماره 36، دی 1393، صفحه 109-121

حمیدرضا ملک محمدی