پیامدهای استراتژیک سناریوهای پیش روی سازمان شانگهای بر ژئوپلیتیک انرژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، پردیس بین‌الملل، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

سازمان همکاری شانگهای، سازمان همکاری چندجانبه منطقه‏ای است که اعضای دائم و ناظر این سازمان، حدود 44 درصد جمعیت جهان،20 درصد ذخایر نفتی و حدود40 درصد ذخایر گازی جهان را دارا می‌باشند. همچنین کشورهای عضو و ناظر این سازمان سهم مهمی در تولید نفت و گاز دارند. 24 درصد از تولید نفت جهان و همچنین بیش از 30 درصد تولید گاز جهان در منطقه شانگهای انجام می‌گیرد. بنابراین با توجه به گردآمدن بزرگترین تولیدکنندگان انرژی(ایران و روسیه) در کنار بزرگترین مصرف‌کنندگان انرژی(چین و هند)در این سازمان و پتانسیل عظیم انرژی آن، یکی از حوزه‌های همکاری، انرژی می‌باشد. پژوهش حاضر جهت ارائه توصیه‌هایی برای ایران در زمینه نحوه عضویت در این سازمان، با استفاده از روش سناریونویسی، تأثیر سناریوهای پیش‌روی ایران و سازمان شانگهای بر ژئوپلیتیک انرژی را بررسی کرده و به این نتیجه می‌رسد که در صورتی‌که ایران به عضویت کامل سازمان شانگهای درآید، می‌تواند از پیامدهای مثبت آن بر امنیت انرژی(کسب امنیت تقاضا، رفع خطر تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی و دستیابی به تکنولوژی) برخوردار شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Implications of Scenarios Facing Shanghai Organization on Iranian Energy Geopolitics

نویسندگان [English]

  • Mostafa Salimifar 1
  • Fazeleh Khadem 2
1 Full Professor of Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Ph.D Student of Economics, International Campus, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]


Shanghai cooperation organization, is a regional multilateral cooperation organization the permanent and observer members of which account for about 44% of world population, 20% of oil reservations and about 40% of world gas reservations. Also, permanent and observer countries of this organization have a significant share in oil and gas production. 24% world oil production as well as over 30% of world gas production is done in Shanghai region. Therefore, given the aggregation of the largest energy producers (Iran and Russia) alongside the largest energy consumers (China and India) in this organization and its huge energy potential, one of the cooperation fields is energy. As such, in order to provide some recommendations for Iran about the manner of membership in the organization using scenario planning method, this research investigates the impact of scenarios facing Iran and Shanghai organization on energy geopolitics and concludes that if Iran become a full member of Shanghai organization, it can take advantages from its positive consequences on energy security (acquisition of demand security, eliminate the threat of sanctions, foreign investment and access to technology).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shanghai cooperation organization
  • Iran
  • Energy
  • Strategic implications
  • Geopolitics