نویسنده = علیرضا آقاحسینی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تأثیرگذاری عوامل ژئوپلیتیکی بر سیاست امنیت ملی ج.ا.ایران در پرونده هسته‌ای

دوره 13، شماره 46، تابستان 1396، صفحه 202-221

حسین مهدیان؛ علی علی‌حسینی؛ علیرضا آقاحسینی


2. تحلیل سازه‌انگارانه ادعاهای امارات متحده عربی در مورد جزایر سه‌گانه ایرانی

دوره 11، شماره 38، تابستان 1394، صفحه 60-87

علیرضا آقاحسینی؛ حسین مهدیان؛ حمیدرضا بیات