نویسنده = محمد اخباری
تعداد مقالات: 6
1. تبیین توسعه پایدار سیاسی؛ مطالعه موردی: ایران

دوره 11، شماره 39، پاییز 1394، صفحه 33-58

محمد اخباری؛ احمد غم‌پرور؛ احمد بزله


2. بررسی پدافند غیرعامل در مدیریت شهری

دوره 10، شماره 34، تابستان 1393، صفحه 36-69

محمد اخباری؛ محمدعلی احمدی مقدم


3. الگوی همکاری منطقه‌ای در افق سند چشم‌انداز

دوره 7، شماره 24، زمستان 1390، صفحه 54-77

محمد اخباری؛ محسن چوپانی رستمی؛ ابوذر میار عباسی


5. تحلیل ژئوپلیتیکی قومیت در ایران با تأکید بر فرصت‌آفرینی یا چالش‌زائی

دوره 5، شماره 16، زمستان 1388، صفحه 45-69

محمد اخباری؛ حسین ذوالفقاری


6. فرایند تصمیم‌گیری تقسیم استان خراسان و اثرات سیاسی ـ اجتماعی آن

دوره 1، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 27-50

محمد اخباری؛ محسن یداللهی