نویسنده = راحله احمدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر بی ثباتی نظام سیاسی

دوره 10، شماره 35، پاییز 1393، صفحه 76-94

سید هادی زرقانی؛ هادی اعظمی؛ راحله احمدی