نویسنده = محمد جعفر آجورلو
تعداد مقالات: 2
1. اهمیت استراتژیک تنگه تیران در منازعات جنوب غرب آسیا

دوره 10، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 70-92

محمد جعفر آجورلو؛ ربیع ترک


2. جایگاه قدرت نظامی در تثبیت هژمونی آمریکا(پس از پایان جنگ سرد)

دوره 4، شماره 13، زمستان 1387، صفحه 137-162

محمد جعفر آجورلو؛ علی اعتبار