نویسنده = فاطمه زهرا قلندری
تعداد مقالات: 1
1. تئوری‌های توطئه در فرهنگ سیاسی کشورهای خاورمیانه عربی

دوره 9، شماره 31، پاییز 1392، صفحه 166-194

زاهد غفاری هشجین؛ فاطمه زهرا قلندری