نویسنده = مسعود موسوی شفایی
تعداد مقالات: 2
1. نئوجکسونیسم؛ الگوی سیاست خارجی امریکا در دوران دونالد ترامپ

دوره 15، شماره 53، بهار 1398، صفحه 146-179

مسعود موسوی شفایی؛ قاسم منفرد


2. حصر جغرافیایی و منافع به عنوان سدی عظیم در برابر تجزیه عراق

دوره 13، شماره 48، زمستان 1396، صفحه 245-279

محمد زمان راستگو؛ علی اکبر اسدی؛ مسعود موسوی شفایی