نویسنده = عمران راستی
تعداد مقالات: 2
1. بازتاب تاریخ و مؤلفه‎های تاریخی در‎ پارادایم‏ها و اندیشه‏های جغرافیای سیاسی

دوره 15، شماره 56، زمستان 1398، صفحه 79-109

عمران راستی؛ فاطمه سادات میراحمدی