کلیدواژه‌ها = فضاهای ترس.‏
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ژئوپلیتیک؛ بازنمایی فضاهای ترس در سینما

دوره 14، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 21-55

زهرا احمدی پور؛ یونس رشیدی