کلیدواژه‌ها = آینده‌پژوهی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین عوامل سیاسی کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی 1410

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

سجاد نجفی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ مرجان بدیعی ازنداهی


2. روندپژوهی تاریخی و آیندۀ فدرالیسم عراق

دوره 17، شماره 61، بهار 1400، صفحه 84-115

جمال بوداقی؛ محسن خلیلی؛ اکبر حیدری