تبیین سیاست های قومی جمهوری اسلامی ایران در فیلم های عامه پسند با استفاده از روش تحلیل محتوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشگاه تهران

3 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند

چکیده

توجه به تنوع قومی و سیاست‌های مدیریت اقوام از مسائل مهم در مدیریت سیاسی فضایی- جغرافیایی ایران است. از آنجایی که ضرورت این مساله بر کسی پوشیده نیست، شناخت این سیاست‌ ها و نحوه اعمال آنها می ‌تواند یکی از اهداف پژوهشی باشد. در این بین یکی از ابزارهای دولت برای اعمال سیاست‌های قومی رسانه‌های جمعی است. تلویزیون عامه پسندترین جلوه فرهنگ در قرن 21 است؛ ولذا تحلیل محتوای برنامه‌های تلویزیونی در خصوص اقوام روش مناسبی برای شناخت سیاست های قومی دولتهاست. در این مقاله تبیین سیاست‌ های قومی جمهوری اسلامی ایران در رسانه ملی با تاکید بر فیلم‌های عامه پسند تلویزیونی با استفاده از روش تحلیل محتوا هدف مقاله بوده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد، بین بازنمایی فیلم های عامه پسند رسانه ملی و واقعیات قومی در جامعه تفاوت زیادی وجود دارد و سیاست تکثرگرایی در بُعد فرهنگی در فیلم‌های عامه پسند رسانه ملی بازنمایی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explain the ethnic policies of the Islāmic Republic of Iran in popular films using content analysis methods

نویسندگان [English]

 • rasoul afzali 1
 • Abolghasem mahmoodi 2
 • Vahid Kiani 3
1 University of Tehran
2 University of Tehran
3 Assistant Professor, Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, University of Birjand
چکیده [English]

Attention to ethnic diversity and ethnic management policies is one of the important issues in Iran's spatial-geographical political management. Since the necessity of this issue is not hidden from anyone, knowing these policies and how to apply them can be one of the research goals. Meanwhile, one of the government's tools for enforcing ethnic media policies is the media. Public television is the most popular manifestation of culture in the 21st century, so analyzing the content of television programs about ethnic groups is a good way to understand the ethnic policies of governments. In this article, explaining the ethnic policies of the Islamic Republic of Iran in the national media with emphasis on popular TV movies using content analysis method has been the purpose of the article. The results show that there is a big difference between the representation of popular films in the national media and ethnic realities in society, and the policy of pluralism in the cultural dimension is represented in the popular films of the national media.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethnicity
 • Iran
 • Media
 • Content Analysis
 • Representation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400
 • تاریخ دریافت: 15 اردیبهشت 1399
 • تاریخ بازنگری: 27 آذر 1399
 • تاریخ پذیرش: 02 اردیبهشت 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 02 اردیبهشت 1400