هیدروپلیتیک آبخوان‌های فرامرزی: به‌سوی همکاری‌های کاربردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 پژوهشگر پسادکتری-دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

کاهش پیوسته سطح آب زیرزمینی در بسیاری از مناطق دنیا مشکلات فراوانی را بوجود آورده است. در همین راستا، منابع آب‌های فرامرزی به خصوص آب‌خوان‌ها، منابع مهمی در مناطق خشک و نیمه‌خشک، محسوب می‌شوند. علیرغم بیش از یک دهه توجهات فنی و سیاسی در بالاترین سطوح بین‌المللی به آبخوان‌های فرامرزی، پیشرفت بسیار کمی در ایجاد و پیشبرد موافقت‌نامه‌ها در این حوزه حاصل شده است. دانش علمی مربوط به حدود 600 آبخوان فرامرزی بسیار ضعیف است تا جایی که شناسایی حوضه‌های در معرض چالش و مناقشه، تنها به یک حدس کارشناسی محدود می‌شوند. این مقاله، به مرور تعدادی از مهم‌ترین توافقات انجام شده در عرصه جهانی در قاره‌های اروپا، آفریقا و آمریکا پرداخته و تجربیات حاصل از هر کدام را بررسی می‌کند. در نهایت با توجه به نقاط قوت و ضعف موجود در فرآیند ایجاد و دوران حیات این موافقت‌نامه‌ها، چارچوبی برای تدوین موافقت‌نامه‌های کاربردی ارائه می‌شود که می‌تواند به‌خوبی در حل مسائل مربوط به آبخوان‌های فرامرزی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hydropolitics of Transboundary Aquifers: Towards Practical Cooperation

نویسندگان [English]

  • Bardia Roghani 1
  • Mohammad Fereshtehpour 2
  • Mohammad Ali Olyaie 1
1 School of Civil Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Post doctoral researcher, Ferdowsi University of Mashhad.
چکیده [English]

Groundwater resources are considered as the second largest freshwater source in the world. The continuous decline of groundwater levels to meet the needs of agriculture, drinking and industry has caused numerous problems in different parts of the world in the second half of the last century. Accordingly, shared transboundary aquifers are taken into account as important water supply resources, especially in arid and semi-arid regions. So far, valuable experiences have been made on transboundary rivers in different levels, but despite more than a decade of technical and political attention at the highest international levels to transboundary aquifers, little progress has been made in developing and implementing agreements in this area. The scientific knowledge of about 600 transboundary aquifers in almost every country is very weak so that the identification of contaminated basins, the study of their pollution levels and the probability of their drying is limited to only expert's judgment. This article reviews a number of global agreements in the continents of Europe, Africa, and America and examines the experiences of each of them. Finally, based on the strengths and weaknesses of those agreements, a framework for the development of cooperation and the formulation of practical agreements is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transboundary Aquifer
  • Agreement
  • International experiences
  • Practical cooperation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 23 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 30 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 25 شهریور 1398