کلیدواژه‌ها = قومیت
تحلیل نظری واگرایی قومی در جغرافیای سیاسی

دوره 13، شماره 48، اسفند 1396، صفحه 92-120

عطاالله عبدی


نقش مرز و قومیت در عملکرد نقاط شهری مطالعه موردی: منطقه آذربایجان

دوره 10، شماره 33، فروردین 1393، صفحه 190-220

میرنجف موسوی؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ زهرا ادیب‌نیا


تحلیل انتقادی نقشه‌های قومیت در ایران

دوره 9، شماره 31، مهر 1392، صفحه 1-30

دُرّه میرحیدر؛ بهادر غلامی؛ فاطمه‌سادات میراحمدی


خودگردانی شمال عراق و تأثیرات آن بر حرکتهای قوم‌گرایانه پیرامونی

دوره 6، شماره 17، فروردین 1389، صفحه 112-148

حمیدرضا محمدی؛ حسین خالدی؛ ندیمه سلیم‌نژاد


قومیت و سازماندهی سیاسی فضا مورد: غرب و شمال غرب ایران

دوره 1، شماره 2، مهر 1384، صفحه 1-26

محمدرضا حافظ نیا؛ محمد قصری؛ حمید احمدی؛ حسین حسینی