کلیدواژه‌ها = عراق
بررسی جهت گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در عراق (پساصدام) براساس مدل SWOT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1401

مسلم حقی؛ محمد یوسفی جویباری


روندپژوهی تاریخی و آیندۀ فدرالیسم عراق

دوره 17، شماره 61، فروردین 1400، صفحه 84-115

جمال بوداقی؛ محسن خلیلی؛ اکبر حیدری


اقتصاد ژئوپلیتیکی منازعه در جنگ ایران و عراق

دوره 14، شماره 52، اسفند 1397، صفحه 46-61

شهروز شریعتی؛ مسعود غقاری


مسئله کردی در روابط ایران و ترکیه

دوره 12، شماره 43، مهر 1395، صفحه 1-27

الهه کولایی؛ رحمن حریری؛ بهناز اسدی‌کیا


نقش فضاهای جغرافیایی در رقابت قدرت‌ها؛ مطالعه موردی: کشور عراق

دوره 12، شماره 43، مهر 1395، صفحه 54-84

عطاالله عبدی؛ ساکار شیرزاد


ظهور داعش و آینده امنیت عراق

دوره 11، شماره 40، دی 1394، صفحه 1-31

عباس مصلی‌نژاد


جایگاه مفهوم فضای حیاتی در شکل‌گیری سیاست خارجی عراق

دوره 8، شماره 25، فروردین 1391، صفحه 112-134

مراد کاویانی‌راد؛ چمران بویه


نقش تنگناهای ژئوپلیتیکی عراق در اشغال کویت

دوره 6، شماره 19، مهر 1389، صفحه 45-69

اصغر جعفری ولدانی