کلیدواژه‌ها = Regional Power
Counterterrorism in Middle Eastern Foreign Policy of Iran (1971-2021)

دوره 19، شماره 72، دی 1402، صفحه 246-267

10.22034/igq.2023.160291

Shahrooz Shariati؛ Amir Hossein Vazirian


ارزیابی قدرت منطقه‌ای ایران معاصر: مقایسه پهلوی دوم و جمهوری اسلامی

دوره 15، شماره 55، آذر 1398، صفحه 25-57

امیرحسین وزیریان؛ ابوالفضل شکوری


قدرت‌های منطقه‌ای و نظم جهانی پس از جنگ سرد

دوره 11، شماره 40، دی 1394، صفحه 148-176

سید مسعود موسوی شفایی؛ فرزانه نقدی