کلیدواژه‌ها = EU
بررسی و تحلیل تحولات ژئوپلیتیکی ترکیه و تأثیر آن بر ایران

دوره 4، شماره 11، تیر 1387، صفحه 151-176

رسول افضلی؛ مجید حسینی