ارتباط بین پراکندگی اقوام ایرانی و امنیت مرزها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

2 - دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

عمده‌ترین تفاوت‌ها در هر کشور، نابرابری در فرصت‌های اقتصادی، طبیعت، زبان، هویت‌خواهی وتاریخ است. وقتی این تفاوت‌های مکانی عمیق باشد و انسان‌های مکان‌های کمتر توسعه‌یافته نسبت به این تفاوت‌ها آگاهی یابند و سهم خود را در مشارکت ملی به علت همین تفاوت‌ها در حداقل ببینند، تنش‌هایی را برای حکومت ایجاد می‌کنند و احساس منطقه‌گرایی در مقابل ملی‌گرایی تقویت می‌شود. در حال حاضر مرزها در مسائل مربوط به امنیت ملی، پدیدآورنده بحران‌اند. در صورت وجود اختلافات مرزی ریشه دار، امنیت ملی به شدت مورد تهدید قرار می‌گیرد. اهمیت مرزها و مناطق مرزی، ضرورت امنیت را ایجاب می‌نماید و جهت ایجاد امنیت مرزها، نقش قومیتهای ساکن در حاشیه مرزها بسیار حائز اهمیت می‌باشد 
ایران کشوری متنوع از نظر قومی است.ویژگی‌های متمایز کننده اقوام از یکدیگر در ایران بویژه بر مؤلفه‌های زبانی، مذهبی و نژادی متمرکز می‌شود. اقوام در ایران به شکل اقلیت‌های مشخص در مناطق و استان‌های مرزی پراکنده شده‌اند. سکونت پنج قومیت ایرانی در مناطق مرزی و همجوار با کشورهای همزبان خود، زمینه مناسبی را برای وقوع بحرانهای قومی در نقاط مرزی به‌وجود می‌آورد. شاخص‌هایی چون داشتن زبان رسمی، رادیو و تلویزیون محلی، درخواست سهیم شدن در قدرت یا مشارکت در انتخابات محلی به این معنا است که اقوام مختلف ایرانی اعم از آذری، کرد، بلوچ،ترکمن و عرب تا حد زیادی به خود آگاهی قومی رسیده‌اند و اتخاذ سیاست‌های قومی مناسبی را از طرف دولت مرکزی می‌طلبند. اگر دولت مرکزی با توجه به این خود آگاهی‌های قومی، با اتخاذ سیاست‌های خاص آنها را به‌‌سوی مشارکت ملی سوق دهد در این صورت هویت ملی آنان تقویت خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationships between Scattered Iranian Nations and Border Security

نویسندگان [English]

  • Zahra Pishgahi Fard 1
  • Maryam Omidi Avaj 2
1 - Associate Professor of Political Geography, Tehran University, Tehran
2 - Ph.D Student of Political Geography, Tehran University, Tehran
چکیده [English]

In every country, the most fundamental differences are inequality in economic opportunities, nature, language, identity and history. Once these spatial differences are profound and the people of the underdeveloped places become aware about these facts as the reasons of their shares in national participation, they create tensions for the government and hence; the feeling of regionalism becomes stronger against nationalism. Recently, borders are the manifestation of the crisis in the issues related to the national security. In case of striking border differences, national security is being threatened intensely. The importance of borders or border regions necessitates security and in order to create border security, the roles of the ethnic groups there become utmost important.
From the ethnic point of view, Iran is a diverse country. Here, the features distinguishing nationalities from one another are concentrated on lingual, religious and ethnic aspects. In Iran, nations are scattered as minority groups in the border regions and provinces. Five Iranian nations of the border regions and the adjacent countries with common languages took up these grounds for the emergence of the ethnic crisis at the border points. Indices like having official language, local Radio and Television, request to take part in the power-struggle or participation in the local elections mean that different Iranian nations including Azeri, Kurd, Balooch, Turkmen and Arabs have reached to the maximum self- awareness hence; they demand the central government to lay out proper ethnic policies and strategies. Considering their self-awareness, if the government adopts particular policies and lead them towards national participation, their national identities would be strengthened too.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border
  • Security
  • Kurd
  • Balooch
  • Azeri
  • Turkmen
  • Arab