نویسنده = عنایت الله یزدانی
اهمیت اوکراین و نقش آن در رقابت و تقابل میان روسیه و غرب

دوره 19، شماره 71، آبان 1402، صفحه 299-329

علی موسائی؛ عنایت الله یزدانی؛ محمد علی بصیری


تحول مفهومی ناسیونالیسم چینی و تأثیر آن بر تکوین سیاست خارجی توسعه‌‌‌‌گرا

دوره 18، شماره 65، فروردین 1401، صفحه 115-149

احسان فلاحی؛ علی امیدی؛ عنایت الله یزدانی


ناتو و سپر دفاع موشکی ملی

دوره 7، شماره 24، دی 1390، صفحه 25-53

عنایت‌الله یزدانی؛ مجتبی تویسرکانی؛ سمیه بهرامی


تبیین ژئوپلیتیکی رقابت قدرت مطالعه موردی: اوراسیای مرکزی در بازی بزرگ جدید

دوره 3، شماره 9، مهر 1386، صفحه 120-158

عنایت‎الله یزدانی؛ مجتبی تویسرکانی؛ سوسن مرادی