نویسنده = Zahra Ahmadipour
تبیین مولفه‌های علایق ژئوپلیتیک در روابط خارجی ایران و ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1401

اسماعیل علمدار؛ محمد رضا حافظ نیا؛ زهرا احمدی پور؛ سیروس احمدی نوحدانی


آسیب‌شناسی حوزه‌ بندی انتخاباتی در ایران و ارائه الگوی بهینه؛ مورد: مجلس شورای اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1401

مهدی حیدریان؛ زهرا احمدی پور؛ ابراهیم رومینا؛ جواد اطاعت


Critical Attitude to the Function of Capital in the Urban Space of a Geopolitical Aspect

دوره 19، شماره 70، مرداد 1402، صفحه 22-40

Mojtaba Shoeibi؛ Zahra Ahmadipour؛ Mohammad Reza Hafeznia؛ Morteza Ghourchi


تحلیل ژئوپلیتیک انتقادی از منظر رئالیسم انتقادی

دوره 18، شماره 65، فروردین 1401، صفحه 1-43

آیدین ترکمه؛ محمد رضا حافظ‌نیا؛ ابراهیم رومینا؛ زهرا احمدی پور


نقش تخیل‌پردازی جغرافیایی و بازنمایی ژئوپلیتیکی در تقسیم فضا به فضاهای ما و دیگری و خلق فضاهای ترس

دوره 16، شماره 60، دی 1399، صفحه 79-100

یونس رشیدی؛ زهرا احمدی پور؛ اکبر عالمی؛ مولود بیات


واکاوی رقابت ایران و ترکیه در بحران سوریه

دوره 15، شماره 55، آذر 1398، صفحه 90-121

زهرا احمدی پور؛ سید مسعود موسوی شفائی؛ زهرا پوردست