کلیدواژه‌ها = امنیت ملی
پویایی‌شناسی تاثیر عوامل منتخب امنیت غذایی بر امنیت ملی

دوره 18، شماره 67، آذر 1401، صفحه 256-288

یحیی زارع مهرجردی؛ علیرضا امیری


پیامدهای سیاسی- امنیتی خشک شدن دریاچه ارومیه

دوره 14، شماره 51، آبان 1397، صفحه 95-127

سیروس احمدی نوحدانی؛ محمد اکبر زاده


ارتباط کیفی بین محیط جغرافیایی و امنیت ملی

دوره 9، شماره 32، دی 1392، صفحه 125-154

حسین عصاریان نژاد؛ محسن رستمی؛ لیلا مدبر


سازماندهی سیاسی فضا و نواحی فرهنگی و کارکردی در ایران

دوره 4، شماره 13، دی 1387، صفحه 75-101

سید موسی پورموسوی؛ مهدی میرزاده کوهشاهی؛ جهانبخش رهنما قره‌خانبگلو