دوره و شماره: دوره 13، شماره 46، تیر 1396 
تأثیرجهانی‌شدن بر تقویت همگرایی در حوزه فرهنگی نوروز

صفحه 93-120

عبدالرضا فرجی راد؛ ریباز قربانی نژاد؛ عبدالله مهربان


قانون‌گذاری جغرافیایی؛ با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران

صفحه 151-173

مهدی ذوالفقاری؛ بهادر غلامی؛ محمد مهدی احمدی معین