دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، مهر 1391 
تبیین ژئوپلیتیک روابط قدرت در منطقه شبه‌قاره هند پس از وقایع 11 سپتامبر 2001م

صفحه 1-34

رضا حسین ­پور پویان؛ پیروز مجتهدزاده؛ محمدرضا حافظ­ نیا؛ عزت ­اله عزتی


ژئوپلیتیک مرز و الگوی مدیریت و کنترل مرزهای شرقی ایران

صفحه 118-153

محمد حیدری؛ سهراب انعامی علمداری؛ فرهاد فتاحی